Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ & ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Α. Όροι & Προϋποθέσεις

A.1.  Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού μας τόπου www.vefaalexiadou.gr/  οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση τους και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου.

Ως εκ τούτου, πρωταρχικό μέλημα του διαδικτυακού μας τόπου www.vefaalexiadou.gr/ είναι η παράθεση των κατωτέρων όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του www.vefaalexiadou.gr/ προς όλους εσάς τους χρήστες-καταναλωτές που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των Βιβλίων που επιθυμείτε να αγοράσετε. Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστοχώρο, (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994). Η εγγραφή του χρήστη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου.

Α.2. Ο καταναλωτής/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου www.vefaalexiadou.gr/ οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο διαδικτυακό μας τόπο ή στο διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον καταναλωτή/χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Α.3. Η εταιρεία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ” που διαχειρίζεται τον διαδικτυακό χώρο (web site) www.vefaalexiadou.gr/, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει απαραίτητο, χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη/χρήση του διαδικτυακού μας τόπου. Μόνη δηλαδή η ανάρτηση στον παρόντα διαδικτυακό χώρο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού χώρου και των παρεχόμενων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Β. 1. Η ιστοσελίδα www.vefaalexiadou.gr/   είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της  εταιρείας “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ”. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την εταιρεία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ”, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, συνταγών, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, Βιβλίων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ – ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ” ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ” ή/και του www.vefaalexiadou.gr/   προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαδικτυακού μας τόπου www.vefaalexiadou.gr/ .

Β.2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Β.3. Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου www.vefaalexiadou.gr/ και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

Γ. Περιορισμός ευθύνης

 Γ.1.- Η εταιρεία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ” που διαχειρίζεται τον διαδικτυακό χώρο (web site) www.vefaalexiadou.gr/ , χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου www.vefaalexiadou.gr/  τόπου να είναι ορθά και πλήρη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του διαδικτυακού μας τόπου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον καταναλωτή/χρήστη από τη χρήση αυτή του Δικτυακού μας τόπου. Κατ’ ακολουθία, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου, ούτε την έλλειψη «ιών» ή άλλων στοιχείων με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του καταναλωτή/χρήστη, είτε πρόκειται για το διαδικτυακό μας τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων ο καταναλωτής/χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενό του. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντί-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημά του. Ως εκ τούτου Η εταιρεία “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ” που διαχειρίζεται τον διαδικτυακό χώρο (web site) www.vefaalexiadou.gr/ , δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία, αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη συναλλαγής προερχόμενη από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου www.vefaalexiadou.gr/.

Γ.2. Επίσης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο διαδικτυακός μας τόπος, μέσω «δεσμών» ή hyperlinks, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο χρήστης να απευθύνεται.

Δ.  Προσωπικά δεδομένα

Δ.1. Δεν κρατάμε αρχείο με τα προσωπικά σας δεδομένα-εκτός και αν το ζητήσετε εγγράφως. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν περνάνε καθόλου από μας, αλλά πηγαίνουν κατευθείαν στην Τράπεζα. Τα στοιχεία αποστολής το email σας και το τηλέφωνό σας διαγράφονται αυτόματα 40 εργάσιμες ήμερες μετά από κάθε αποστολή – εκτός και αν μας ζητήσετε εγγράφως να μην τα διαγράψουμε.

Αν δείτε ότι στην νέα σας παραγγελία τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσυμπληρωμένα – αυτό είναι εξ αιτίας του browser σας ο οποίος αποθηκεύει αυτά τα στοιχεία

Δεν χρησιμοποιούμε cookies όταν μας επισκέπτεσθε και έτσι δεν γνωρίζουμε τι κάνετε μέσα στο eshop μας, αν όμως προσπαθήστε να μας χακάρετε, θα βρείτε τον μπελά σας.

Ε. Όροι Συναλλαγών – Περιγραφή Πωλήσεων και λοιποί όροι

 Το www.vefaalexiadou.gr/, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης Βιβλίων και Ηλεκτρονικών Βιβλίων CD.

Ε.1. Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.vefaalexiadou.gr/, υποχρεούται :

α). Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του www.vefaalexiadou.gr/, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

β) Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.vefaalexiadou.gr/ καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας.

Ε.2. Επιστροφές – Ελαττωματικά Βιβλία

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές παρά μόνον εάν τα Βιβλία που παραλάβατε έχουν ελάττωμα ή τα Ηλεκτρονικά Βιβλία CD δεν παίζουν.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος των Bιβλίων ή Ηλεκτρονικών Βιβλίων CD που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή τους, αναλαμβάνουμε την αντικατάστασή του χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του πελάτη, μόλις ειδοποιηθούμε αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail : vefaalexiadou@gmail.com. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή  των Βιβλίων ή Ηλεκτρονικών Βιβλίων CD, είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς Απόδειξη Λιανικής που αποδεικνύει την συναλλαγή.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο το ελαττωματικό/άΒιβλία ή Ηλεκτρονικά Βιβλία CD, εάν δεν θέλετε να σας το αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο, η αξία των επιστρεφομένων Βιβλίων, σας επιστρέφεται, την επόμενη εργάσιμη μέρα από την παραλαβή, με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή!

Ε.3. Παραγγελίες

Με την υποβολή της παραγγελίας σας αποδέχεστε τους όρους και προϋποθέσεις της συναλλαγής.

Πολιτική ακύρωσης παραγγελίας

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει οποιαδήποτε παραγγελία για λόγους ελέγχου ασφαλείας ή ακόμη και να την ακυρώσει.

Aφού περάσουν 3 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία η εταιρεία θα έχει δεσμευμένα τα Βιβλία της παραγγελίας και θα προσπαθεί να ενημερώσει το χρήστη μέσω τηλεφώνου ή με ηλεκτρονικό τρόπο για να προβεί σε πληρωμή. Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό θα προβαίνει σε ακύρωση της παραγγελίας.

Ζ. Κόστος αποστολής

Το κόστος αποστολής μόνο για την Ελλάδα είναι προσφορά της εταιρείας “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ”. Σε κάποιους προορισμούς ενδέχεται να παραλαμβάνει την παραγγελία ο πελάτης από το τοπικό υποκατάστημα της ταχυμεταφορικής εταιρείας ELTA Courier

Για αποστολές εκτός Ελλάδας το κόστος αποστολής υπολογίζεται ανάλογα με τον προορισμό και χρεώνεται στον αγοραστή. Τα βιβλία αποστέλλονται συστημένα Α’ Προτεραιότητας από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ – ELTA Hellenic Post με παραλαβή από τον ταχυδρόμο σας ή από το ταχυδρομείο της περιοχής σας.

    1. Κόστος αποστολών εκτός Ελλάδας συστημένα Α’ Προτεραιότητας Μέχρι 2 Kg:

Για Ευρώπη Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο μέχρι 1Kg κόστος 16,00€

Για ΗΠΑ Καναδά Αυστραλία και υπόλοιπες χώρες μέχρι 1Kg κόστος 16,00€

Για Ευρώπη Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο μέχρι 2Kg κόστος 17,50€

Για ΗΠΑ Καναδά Αυστραλία και υπόλοιπες χώρες μέχρι 2Kg κόστος 27,00€

    2. Κόστος αποστολών εκτός Ελλάδας συστημένα Δέματα Α’ Προτεραιότητας  από 3 Kg και πάνω:

 Ζώνη 1: Κύπρος – Βαλκανικές Χώρες: (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ρουμανία, Τουρκία)

2kg    17,50 

3kg    22,00€

4kg    26,50€

5kg    31,00€

6kg    35,50€

7kg    40,00€

8kg    44,50€

9kg    49,00€

10kg   53,50€

11kg   58,00€

12kg   62,50€

13kg   67,00€

14kg   71,50€

15kg   76,00€

16kg   80,50€

17kg   85,00€

18kg   89,50€

19kg   94,00€

20kg   98,50€

Zώνη 2: Χώρες EPG/Interconnect:
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένης της Κορσικής και του Μονακό), Γερμανία, ∆ανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία (συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων και των Κανάριων Nήσων), Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία (συμπεριλαμβανομένων των Αζόρων), Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

2kg   28,00€

3kg    34,00€

4kg    39,50€

5kg    45,00€

6kg    50,50€

7kg    56,00€

8kg    61,50€

9kg    67,00€

10kg   72,50€

11kg   78,00€

12kg  83,50€

13kg   89,00€

14kg   94,50€

15kg  100,00€

16kg   105,50€

17kg   111,00€

18kg   116,50€

19kg   122,00€

20kg   127,50€

Ζώνη 3: ΗΠΑ Αυστραλία & Λοιποί Προορισμοί

2kg   36,00€

3kg    44,00€

4kg    52,00€

5kg    60,00€

6kg    68,50€

7kg    76,00€

8kg    84,00€

9kg    92,00€

10kg   100,00€

11kg   108,00€

12kg  116,00€

13kg   124,00€

14kg   132,00€

15kg  140,00€

16kg   148,00€

17kg   156,00€

18kg   164,00€

19kg   172,00€

20kg   180,00€

   3. Κόστος αποστολών Courier εκτός Ελλάδας (SPM):

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  (SPM)  Όλες οι χώρες Ε.Ε.   

½Kg   34,27€

1Kg    36,49€

1½Kg 38,71€                                                                                                                   

2Kg    40,93€                                                                                                               

ΑΜΕΡΙΚΗ (EMS)      ΗΠΑ          ΚΑΝΑΔΑΣ                 

½ Kg   29,00€

1Kg     34,40€                                                                                                                

1½Kg  39,80€                                                                                                            

2Kg     45,20€                                                                                                          

ΚΥΠΡΟΣ  (EMS)                                                               

½ Kg   17,14€

1Kg     18,35€                                                                                                            

1½Kg  19,55€                                                                                                       

2Kg     20,77€                                                                                                          

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (EMS)                                                           

½ Kg   36,00€

1Kg     41,80€

1½Kg  47,60€                                                                                                         

2Kg     53,40€                                                                                                                                                                                        

ΡΩΣΙΑ (EMS)                                                                       

½Kg    25,00€

1Kg     26,40€  

1½Kg  27,80€                                                                                                     

 2Kg    29,20€

Τρόποι Πληρωμής

Στο www.vefaalexiadou.gr/ μπορείτε να πληρώσετε με όποιον από τους παρακάτω τρόπους επιλέξετε:

  1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Με κατάθεση της αξίας της παραγγελίας σας σε τραπεζικό λογαριασμό του www.vefaalexiadou.gr/, με όνομα δικαιούχου:

ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ : Alpha Bank Λογαριασμός: 153002002013136
IBAN: GR0301401530153002002013136

Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να προχωρήσετε στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού (και του κόστους αποστολής εάν πρόκειται για παραγγελία εξωτερικού), θα πρέπει να μας στείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής στο email: vefaalexiadou@gmail.com

2. Πληρωμή με Πιστωτική ή χρεωστική Κάρτα

Το www.vefaalexiadou.gr/ δέχεται όλες τις πιστωτικές χρεωστικές & προπληρωμένες κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Dinners.

3. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets – Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών προστατεύονται μέσω συστήματος online ασφάλειας , το οποίο εγγυάται απόλυτα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Θα χρειαστείτε να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ώστε να καταχωρηθεί το αίτημα παραγγελίας.

Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία Επικοινωνίας  Εταιρείας

Επωνυμία: “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΕΦΑ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ”

Διεύθυνση: Λεωνίδου 4, Μεταμόρφωση Αττική 14452

Αριθμ. τηλεφώνου: 6972322641 & 23740 41171

email: vefaalexiadou@gmail.com