ΒΕΦΑ-ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-VEFA-ALEXIADOU-COOK-BOOKS-vefaalexiadou.gr

 

Πιστεύω ακράδαντα πως η αγάπη και το πάθος για τη δουλειά που ξεκινάμε να κάνουμε προδιαγράφουν την επιτυχία! Με αυτά ξεκίνησα και δεν δείλιασα μπροστά σε καμία δυσκολία! Έτσι κατάφερα βάζοντας πάντα κοντινούς στόχους και κατακτώντας τους, ν’ ανεβώ σκαλί σκαλί την κορυφή της σκάλας. Πιστεύω πως κάποια εμπόδια που παρεμβαίνουν στο δρόμο μας έχουν θετική επίδραση στους στόχους μας. Δεν έβρισκα έκδοτη για τα βιβλία μου και έγινα η ιδία εκδότης. Οι δυσκολίες, ξυπνούν κρυμμένες δυνάμεις μας, που όταν τις ενεργοποιήσουμε καταφέρνουμε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά!

Βέφα Αλεξιάδου Συγγραφέας-Εκδότης Βιβλίων Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής & TV Chef

I firmly believe that the love and passion for the work we begin to do presupposes success! I started with these and I was not scared facing any difficulty! So I always managed to reach the top of the stairs step by step, aiming at nearby targets and conquering them. I believe that some obstacles in our way have a positive effect on our goals. I couldn’t find a publisher for my books and I became the publisher myself. Difficulties awaken our hidden forces, which when we activate we manage to do the weakest possible!

Vefa Alexiadou Author-Publisher of Cooking-Confectionery Books & TV Chef