“Με την Βέφα Μαθαίνω” 3. Πως κάνω Τουρσί Λάχανο & όλα τα Λαχανικά

Μαθαίνουμε πως θα  φτιάξουμε εύκολα και γρήγορα ένα υπέροχο Τουρσί Λάχανο καθώς και τουρσί με όλα τα Λαχανικά!!!