“Με την Βέφα Μαθαίνω” 2. Πως καθαρίζω τις Αγκινάρες

Καθαρίζουμε τις Αγκινάρες εύκολα και σωστά ώστε να μείνουν λευκές και λαχταριστές χωρίς να πετάξουμε τα κοτσάνια