“Με την Βέφα Μαθαίνω” 1. Πως καθαρίζω το Βούτυρο ή την Μαργαρίνη

“Με την Βέφα Μαθαίνω” μας μαθαίνει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την πράξη και την οργάνωση της Κουζίνας μας! 

Πως καθαρίζω το Βούτυρο ή την Μαργαρίνη.