5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΦΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΦΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ

Οι μοναδικές σε επιτυχία 5 διαφορετικές συνταγές για Βασιλόπιτα με τα μυστικά τους της Βέφας Αλεξιάδου σε slides,

δημοσιευμένες από το 1980, αποτελούν συλλεκτικό θησαυρό!!